Handel & rejsebetingelser

BESTILLING

 • Rejsen kan bestilles på www.breumturist.dk eller på telefon. Bestillingen er bindende for kunden, straks den er afgivet, hvad enten den er bestilt via hjemmeside eller mundtligt.

BETALING

 • I forbindelse med  bestilling betales rejsen med betalingskort eller mobilepay via vores hjemmeside www.breumturist.dk.
 • Ved telefonisk bestilling betales rejsen med mobilepay. 

 

 • Ved bestilling af flerdagsrejser til et beløb over 7.500 kan man vælge at betale 25% i depositum af rejsens fulde beløb, som trækkes fra dit betalingskort. Vi fremsender herefter et betalingslink på mail, som skal bruges til betaling, senest 45 dage før afrejse.
 • Det vil også være muligt at betale rejsens fulde beløb.

AFBESTILLING

 • Indtil 45 dage før afrejsedagen: Det indbetalte beløb tilbagebetales med fradrag af et ekspeditionsgebyr svarende til depositum, pr. person kr. 1000,-
 • Ved afbestilling fra 21 til 45 dage før afrejsedagen, beregner Breum Turist / Lonni Rejser sig et gebyr på 60% af rejsens pris.
 • Ved afbestilling fra 7 til 20 dage før afrejse beregnes et gebyr på 80% af rejsens pris.
 • Ved afbestilling mindre end 7 dage før afrejse, beregnes et gebyr på 100% af rejsens pris. V
 • Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, er rejsens fulde pris tabt.
 • Afbestiller en deltager i en grupperejse, forhøjes prisen automatisk for de øvrige.
 • Evt. afbestilling henregnes under de almindelige afbestillingsregler.

AFLYSNING

Breum Turist / Lonni Rejser har ret til at aflyse rejsen af følgende årsager:

 

 • Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke o. lign. i hvilke tilfælde Breum Turist / Lonni Rejser er forpligtet til snarest at underrette de tilmeldte rejsedeltagere.
 • Såfremt antallet af tilmeldinger 4 uger før afrejse er under minimumsantallet, som er angivet i rejsebeskrivelsen. I dette tilfælde er Breum Turist / Lonni Rejser forpligtet til snarest og senest 3 uger før afrejsedagen, at underrette rejsedeltagerne. For rejser af en varighed på 7 dage eller under, dog 7 dage før afrejse, er Breum Turist / Lonni Rejser  forpligtet til at tilbagebetale det indbetalte beløb uden fradrag.
 • Derudover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning, hvis der skulle opstå begivenheder som Breum Turist / Lonni Rejser ingen indflydelse har på f.eks. hvis en bus får motorproblemer eller lign. påtager Breum Turist / Lonni Rejser sig ingen ansvar, der medfører forlænget ophold.
 • Ekstra udgifter vedrørende dette påhviler den rejsende.

INDKVARTERING

 • Normalt kan værelserne benyttes fra ca. kl. 14, og ved afrejsen må man påregnes at forlade værelserne senest kl. 10.
 • Breum Turist / Lonni Rejser forbeholder sig ret til hotelændringer såfremt tvingende eller nødvendige forhold efter Breum Turist / Lonni Rejsers skøn, vil gøre dette nødvendigt for rejsens afvikling.

EKSTRASENGSRABAT

 • Bor man flere end 2 på et værelse er der ofte rabat for 3. og 4. person over 12 år.
 • Der kan ikke opnås både børnerabat og ekstrasengsrabat.

BAGAGEANSVAR

 • Generelt har Breum Turist / Lonni Rejser ikke ansvaret for bagage på destinationen. Det gælder både bagage, der opbevares på værelset og i receptionen. 

 

BUS

 • Den rejsende  har selv ansvaret for, at kufferter og anden bagage kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted.
 • Evt. beskadiget eller mistet bagage erstattes ikke. Erstatningskrav må rettes til deltagerens eget forsikringsselskab.
 • Det tilrådes at tegne tillægsforsikring for bagage.

REKLAMATIONER

 • Kunden er pligtig til ved eventuelle mangler straks at fremsætte disse til rejselederen.
 • Hvis Breum Turist / Lonni Rejser / hotellet ikke er blevet informeret om manglen og dermed ikke haft mulighed for at afhjælpe denne på rejsemålet, bortfalder grundlaget for senere reklamation.
 • Skriftlige klager fremsendes til Breum Turist / Lonni Rejser senest 7 dage efter hjemkomsten med angivelse af destinationen.
 • Svar kan påregnes inden for 4 uger efter modtagelse.

GLEMTE SAGER

 • Der rettes henvendelse til Breum Turist / Lonni Rejser på tlf.: 22900058.
 • Ved henvendelse skal de glemte effekter beskrives nøjagtigt, hvorefter der foretages en efterlysning.
 • Henvendelsen må ske snarest efter hjemkomst og senest 4 uger efter.
 • Når glemte sager har været opbevaret i 4 uger, afleveres de til politiets hittegodskontor i Skive.
 • Breum Turist / Lonni Rejser er ikke ansvarlig for tab eller skade på deltagernes ejendele.
 • Forsendelse af glemte sager vil ske per efterkrav.

FORTÆRING

 • Fortæring på busturen frem og tilbage er ikke incl. i rejsens pris, men kan i begrænset omfang købes i bussen.
 • Egen øl og spiritus må ikke nydes i bussen.
 • Berusede personer kan afvises af chaufføren såfremt disse skønnes at være til gene for medpassagererne.

PAUSER

 • Holdes hver 2,5 – 4,5 time enten korte eller ved spisetiderne af ca. 1 times varighed.
 • Bemærk af sikkerhedsmæssige grunde forlader ALLE bussen, som derefter vil blive aflåst, så også personalet kan holde pause.

PAS/VISUM

 • Husk gyldigt pas. Undlad venligst at anbringe pas og penge i kufferten.
 • Er De ikke dansk statsborger, bør De af praktiske grunde søge oplysning om de krav, der stilles for Deres lands borgere for indrejse i det pågældende rejseland, inden De bestiller rejsen, samt forhøre Dem om hvor lang tid, der vil gå med at få disse formaliteter bragt i orden.
 • Rejsedeltageren skal endvidere ved bestilling oplyse til Breum Turist / Lonni Rejser, hvis denne ikke har dansk pas.

FORSIKRING

 • Rejsedeltageren er selv ansvarlig for at have tegnet de forsikringer, som måtte anses for nødvendige, f.eks. ulykkes – og rejsegodsforsikring.
 • Husk det gule sygesikringskort, som dækker i tilfælde af sygdom. Blå - Det tilrådes at tegne tillægsforsikring, som bl.a. dækker forsinket fremmøde, hjemrejseforsinkelse, overfald, sygeledsagelse, død og invaliditet. Forsikring kan tegnes gennem europæiske rejseforsikring eller deres egen indbo forsikring.
 • Ved sygdom opstået under rejsen påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger, f.eks. til lægebehandling, sygehusophold, særlig hjemrejsetransport etc.
 • Rejsedeltagere er pligtige til før indtegningen af rejsen at konsultere en læge, dersom de er vidende om, at deres helbredstilstand ikke er god.
 • Deltagelse i rejsen sker da på eget ansvar.

REJSEDELTAGERENS ANSVAR

 • Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangssted, eller ikke har gyldigt pas, vil ikke få nogen godtgørelse.
 • Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunktet.
 • Rejsedeltageren er forpligtet til at respektere ordensbestemmelser, som gælder for transportmidler, hoteller etc. samt at optræde, således at medrejsende ikke generes.
 • Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, der forvoldes på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet eller hotellet.

 
Rejsegarantifonden nr. RGF3286